Η Γαλάζια Σημαία αποτελεί μια διεθνή διάκριση που αποσπούν οι ακτές μιας τοποθεσίας, αφού πρώτα έχουν ελεγχθεί από το Ίδρυμα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Foundation for Environmental Education ή αλλιώς FEE), που είναι υπεύθυνο για τη διαδικασία και τη περιοδική αναμόρφωση των κριτηρίων βράβευσης. Ως θεσμός ξεκίνησε το 1987 και πλέον, το διεθνώς αναγνωρισμένο περιβαλλοντικό σήμα της κυματίζει σε 4.000 παραλίες και 48 μαρίνες σε όλο τον κόσμο, καθιστώντας τες πόλο έλξης για χιλιάδες ξένους αλλά και ντόπιους επισκέπτες.

Προκειμένου να αποσπάσει μια ακτή τη Γαλάζια Σημαία και να μπορεί να την ανανεώνει κάθε χρόνο, πρέπει να ικανοποιεί τα 33 αυστηρά κριτήρια ποιότητας του θεσμού (τα 25 αφορούν τις μαρίνες), τα οποία σχετίζονται με την ποιότητα των νερών, την οργάνωση και τις συνθήκες που επικρατούν εκεί, την πληροφόρηση για το παράκτιο περιβάλλον και την ασφάλεια των λουομένων και επισκεπτών της.

Στην Κύπρο πρωτοεμφανίστηκε το 1995, κατατάσσοντας αρχικά 8 αμμουδιές στον κατάλογό της. Σήμερα, οι παραλίες της Κύπρου με Γαλάζια Σημαία που κυματίζουν στο παράκτιο τμήμα της Μεγαλονήσου, ξεπερνούν συνολικά τις 50 (από τις 113 που κατέγραψε το Terrabook), ενώ το νησί της Αφροδίτης εμφανίζεται εδώ και χρόνια στις πρώτες θέσεις του καταλόγου, με την Ελλάδα, την Κροατία, την Πορτογαλία, τη Μάλτα και την Ισπανία να συμπεριλαμβάνονται κάθε χρόνο σε αυτόν.

Προσφέροντας κάθε είδους τουριστικές υποδομές και προστατεύοντας το περιβάλλον, με προτεραιότητα την ανάδειξη της φύσης στο τρίτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, το Terrabook παρουσιάζει τις παραλίες της Κύπρου με Γαλάζια Σημαία που συναντώνται σε όλες τις επαρχίες (επαρχία Αμμοχώστου, επαρχία  Λεμεσού, επαρχία Λευκωσίας, επαρχία Πάφου και επαρχία Λάρνακας).

 

Επαρχία Αμμοχώστου, 20 + Γαλάζιες Σημαίες

Η παραλία ΜΜΑΔ, παραλία Αγία Τριάδα, παραλία Λούμα, παραλία Περνέρα, παραλία Βρυσί Α, παραλία Βρυσί Β, παραλία Βρυσί Γ, παραλία Νησιά, παραλία Λομπάρδι, παραλία Κόννος, παραλία Κέρμια, Μεγάλη Άμμος του Καμπούρη, παραλία Γλυκύ Νερό, παραλία Πανταχού, παραλία Λούκκος του Μάντη, παραλία Κατσαρκά, παραλία Βαθιά Γωνιά, παραλία Νησί, Μεγάλη Λάντα, Μεγάλη Μακρόνησος, και η παραλία Αγία Θέκλα.

Επαρχία Λάρνακας, 5 παραλίες Γαλάζιες Σημαίες

Η παραλία Φοινικούδων, παραλία Καστέλλας, παραλία Μακένζυ, παραλία Φάρου Α, και η παραλία Γιαννάδες.

Επαρχία Λεμεσού, 17 Γαλάζιες Σημαίες

Η παραλία Κάλυμνος, παραλία Ακτή Κυβερνήτη, παραλία Αόρατοι, παραλία Παναγιές, παραλία Παρεκκλησιάς, παραλία Αγίας Βαρβάρας, παραλία Λούρες, παραλία Βούππα, παραλία Αφροδίτη, παραλία Αρμονία, παραλία Ονήσιλος, παραλία Καστέλλα Λεμεσού, παραλία Μϊάμι, Ακτή Ολυμπίων Α, Ακτή Ολυμπίων Β, παραλία Κουρίου, και η παραλία Πισσουρίου.

 

Επαρχία Πάφου, 10 + Γαλάζιες Σημαίες

Η παραλία Γεροσκήπου, παραλία Παχύαμμος, παραλία Βρυσούδια Πάφου Α και παραλία Βρυσούδια Πάφου Β, παραλία Αλυκές, παραλία Δημοτικών Μπάνιων, η παραλία Φάρου, Κόλπος των Κοραλλίων, παραλία Λαουρού, Δημοτική παραλία Πόλης Χρυσοχούς, και η παραλία Δασούδι Πόλης Χρυσοχούς.